2011. április 9., szombat

Halhatatlan Kedves

"Élni csak egészen Veled tudok, vagy sehogy. Igen,
elhatároztam, addig bolyongok a távolban, míg csak
karjaidba nem repülhetek, nem érezhetem egészen
otthon magamat nálad és nem küldhetem lelkemet
általad átölelve a szellemek birodalmába. - Igen,
fájdalom, ennek így kell lenni - El fogod bírni, annál
is inkább, mert ismered irántadvaló hűségemet.
A szívem sohasem lesz másé, soha-soha.
- Ó, Istenem, miért kell ávol lenni attól, akit annyira
szeretünk! És mégis életem Bécsben, akárcsak
most, nyomorúságos élet - Szerelmed a
legboldogabb emberré tesz. - Mostani éveimben
volna szükségem némi egyhangúságra,
egyformaságra az életben - meg volna-e ez a mi
viszonyunk mellett?"
- írja levelében Ludwig van Beethoven halhatatlan kedvesének.


 

1827. március 27-én, a zeneköltő halálát követő napon a hagyatékát lajstromozók érdekes Beethoven-levélre bukkantak: egy ceruzával írt szerelmes levélre, amely a Heiligenstadti végrendelet és két női miniatűr arckép társaságában rejtőzött egy titkos fiókban. A levélen sem évszám sem helymegjelölés nincs, és a címzett neve sem szerepel. Érdekességét fokozza, hogy Beethoven hagyatékában maradt fenn. El sem küldte talán, vagy mégis, csak később visszakapta? Rejtély. A halhatatlan kedves titkát örökre magával vitte a romantikus dallamok és az érzelmek varázslójának halhatatlan géniusza. Életáradatban gomolygó sorsok és szívek rejtélye. És mi marad belőlük.. Száz ével ezelőtt élt lelkek lenyomata egy sárgult papiron és a csodálatos hangjegyek örök tánca amik betöltik az időt, a teret és a most szerető vagy vérző szíveket.

2011. április 2., szombat

Inspired by Iceland . com

Minden hitbuzgó Izlandi Gárdistának és buzgatlan, forradalmi eszméktől mentes bárminemű honpolgárnak, fotoreceptorai gejzírek látványában való megfürdetése érdekében, életében minimum egyszer el kell látogatnia Izlandra. Kedvcsinálóul:


Temészetesen mindezen Íslandlátogatásra serkentő turisztikai propagandafilmecskét (és ezt a tapasztalt, dörzsölt olvasók már rég kiszimatolták) csak azért teszem közzé mert az Izlandi Népi Felszabadítási Front jégalatti mozgalmai titokban pénzelnek engem, vagyishát jelenleg még csak jegelnek (jégkásával tejelnek) de globáluralmi törekvéseiket látva úgy vélem ezen filmecskével megalapozom a jövőmet! Aka így magam is elutazhatom majd végre Izlandra és mindenhova merre lelkem vágyik. Irány hát Izland mert ott szépek a tájok és gyapjúpulóver alatt csinosak a lányok!